PERSONVERNERKLÆRING

Selger ønsker å tilby høy kvalitet både når det gjelder våre produkter og ikke minst service når kjøper handler hos oss. Personvern er viktig for selgeren, og kjøperens personopplysninger behandles i tråd med til enhver tid gjeldene lovverk. Det er av Jefremovas-Petronis HusStudio ENK, org. nr. 916752415, som er behandlingsansvarlig.

Hvilke personopplysninger selger kan samle og hva selgeren bruker det til:

Vi behandler dine personopplysninger med følgende formål:

  • Når tar kjøperen kontakt med selger via e-post grunnet interesse i våre produkter, lagres din e-post sammen med navn, e-post addresse og ev. annen kontaktinformasjon kjøperen har valg å oppgi i en kort periode. Slik behandling begrunnes i selgerens berettiget interesse.
  • Når kjøperen handler hos oss, samler selger ditt navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale/kjøp.
  • Dersom kjøperen velger å opprette en konto hos oss, i tillegg til den overnevnte opplysninger lagrer selgeren ditt passord og eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å gjenopprette passord i tilfellet det blir glemt. Opplysningene vil brukes kun for å behandle kjøperens bestilling og gi tilgang til kjøperens kundekonto. Slike behandling er basert på selgerens berettiget interesse.

Selger behandler kun de personopplysningene som kjøperen velger å dele med selgeren. Selger kan ha behov til å ta kontakt med kjøper ang. en gjennomført kjøp eller en bestilling, men selgeren bruker ikke kjøperens kontaktopplysninger til generelle markedsføringsformål med mindre kjøper har gitt til selger en eksplisitt samtykke.

Alle personopplysninger behandles konfidensielt. Selger vil aldri dele kjøperens opplysningene med tredjepart, med mindre en slik deling er nødvendig for å tilgjengeliggjøre betalingstjenestene, levert av eksterne leverandører. I disse tilfellene sørger selger for at leverandører følger de samme prinsippene av behandling og sikkerhet av kjøperens personopplysninger og til enhver tid gjeldende lovgivning.

Sikkerhet:

Teknologiene på selgerens nettside, inkludert betallingssystem som selger bruker i nettbutikk, har sikkerhetstiltak utviklet for å beskytte fysiske og elektroniske personopplysningene kjøperen deler med selgeren. Blant annet bruker selgeren HTTPS sikker tilgang til de fleste områdene på tjenestene våre. Overføring av sensitiv betalingsinformasjon er beskyttet av en industristandard SSL/TLS-kryptert forbindelse.

Uansett tiltak og innsats fra Husstudio.no nettside, kan selger ikke garantere absolutt beskyttelse og sikkerhet for kjøperens personopplysningene.

Hvor lenge selger beholder kjøperens personopplysninger

Kjøperens informasjon vil bli lagret så lenge som trengs for å oppfylle de juridiske kravene og forretningsformålene som er oppgitt over, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Kjøperens rettigheter

Kjøper kan utøve sine rettigheter ved å sende e-post til kundeservice@husstudio.no.

Kjøper har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Kjøper kan:

  • Be om en kopi av alle opplysninger selger behandler om kjøper.
  • Be selgeren rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende
  • I gitte situasjoner kan kjøperen be selgeren slette opplysninger om seg selv.
  • I noen situasjoner kan kjøperen også be selgeren begrense behandlingen av opplysninger om han eller hun.
  • Kjøperen har rett til å protestere på selgerens behandling av opplysninger om han eller hun, der hvor disse behandles på bakgrunn av selgerens berettiget interesse.
  • Kjøperen kan be selgeren om å overføre opplysninger som behandles med grunnlag i kontrakt om han eller hun til en annen behandlingsansvarlig.
  • Kjøperen kan klage på selgerens behandling av sine personopplysninger til Datatilsynet. Selger anbefaler fortsatt at han eller hun kontakter oss først.

Før selger besvarer kjøperens forespørselen, kan selgeren be om mer informasjon for å bekrefte hans eller hennes identiteten og for sikkerhetsformål.

Cookies/informasjonskapsler
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Bestilling og betaling
Leveringsvilkår
Angrerett
Reklamasjon
Konfliktløsning