Konfliktløsning

PERSONVERERKLÆRING
Cookies/informasjonskapsler
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Bestilling og betaling
Leveringsvilkår
Angrerett
Reklamasjon

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. vilkår i Reklamasjon. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.