ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra leveringsdato via kundeservice@husstudio.no, inkludert en kort beskrivelse hvorfor kjøperen angrer på kjøpet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Det er ingen gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Varene må være i original tilstand og pakket i originalemballasje når de returneres til selgeren. Ved retur av interiørvarer (f.eks. linprodukter, serveringssett eller hengere) skal originalemballasjen ikke brukes som ytteremballasje. Produktet må være i uendret stand, for eksempel ikke montert dersom produktet du bestilte krever montering, og ikke brukt. Alt tilbehør som bruksanvisning, skruer osv må følge med.

Kjøper må huske at han eller hun er ansvarlig for varen fra den dagen han eller hun henter eller får den levert og til den er returnert tilbake til selgeren. Transportansvar betyr at kjøperen er ansvarlig for at forsendelsen kommer uskadet tilbake til selgeren. Derfor må kjøperen pakke varene ekstra godt inn, slik at de ikke blir skadet i frakt.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, der hvor varens art tillater det. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. For eksempel, tekstilprodukter som lintekstiler kan ikke returneres hvis det er synlige tegn på produktbruk, som flekker, lukt eller ødelagt materiale.

Selger forbeholder seg retten til å foreta et verdiminskningsavdrag dersom varens tilstand har endret seg i en slik grad at den ikke lenger kan selges til en annen kunde uten å gjøre et avslag på salgsprisen. Fradraget gjøres på det totale returbeløpet før det refunderes til kjøperen. Selger foretar en vurdering ved hver unike ordre når det gjelder fradragets størrelse, men minimums-avdraget er 200 kr.

Vare som er spesialbestilt og produsert etter kjøperens spesifikasjoner kan ikke returneres. Dette gjelder varer som for eksempel har valg for mål, oppsett, ben og lignende.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kjøpsbeløpet vil bli tilbakebetalt til det samme kortet eller kontoen som ble brukt når kjøperen fullførte bestillingen, innen 3-5 arbeidsdager etter at returnerte varen er registrert mottatt. En returbekreftelse sendes via e-post.

Reklamasjon
Konfliktløsning